Internet i noves tecnologies

Assessorament integral en totes les especialitats jurídiques afectades per les noves tecnologies per tal d’assegurar el compliment de la legalitat vigent i l’establiment de garanties apropiades en les relacions amb tercers.

Contractació on line, comerç electrònic, signatura digital, protecció de dades, propietat intel·lectual i gestió de continguts, condicions generals de contractació, protecció de continguts web.