Política de privacitat i condicions generals

Dades despatx i generals
dpg abogados asociados (en endavant “dpg”) és una societat civil professional. Les nostres dades de contacte són les següents: Domicili: Tuset, 13, 5è 2ª, esc. int., Barcelona 08006; Telèfons: 933221306/52; correu electrònic:

La normativa aplicable a l’exercici de la nostra professió la podrà trobar a la pàgina web: www.cgae.es

Objecte i contingut del lloc web
El present lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació inclosa en el lloc web no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. 

dpg no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de la aplicació o ús concret que es pogués fer de la mateixa.

dpg es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut del web, la present advertència legal general i qualsevol  advertència legal específica, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que poden resultar aplicables a la present web.

Propietat Intel·lectual
Queden reservats a favor de dpg tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- de la pàgina web.

Protecció de dades
dpg es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la nostra responsabilitat les dades que vostè ens faciliti voluntàriament (per exemple mitjançant el correu electrònic o de formularis posats a la seva disposició en el present lloc web) amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions  i/o consultes. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a tal efecte un escrit (acompanyant còpia d’un document oficial que l’identifiqui) a dpg abogados asociados (Tuset, 13, 5è 2a, esc. int. Barcelona 08006), o enviant un correu electrònic a   indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge la referència: “Advertència legal”.

dpg es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de manera confidencial, a guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’ estat de la tecnologia.

A la nostra pàgina web no existeixen hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web. A més, les seves dades no seran segmentades ni tampoc farem ús de mètodes invisibles de dades personals.

És possible que a la nostra pàgina web existeixin formularis en què es demanin les seves dades per a finalitats concretes. En aquestes circumstàncies s’estarà en les condicions específiques aplicables a cada cas.

Xarxes socials
Posem en el seu coneixement que estem o estarem presents en xarxes socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió mitjançant les xarxes socials) de les pàgines oficials de dpg, a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i altres normatives d'accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les quals l'usuari de les xarxes socials, ja haurà acceptat. dpg, tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d'activitats, productes o serveis de dpg, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat i per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

Enllaços
En clicar en qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que puguin aparèixer al nostre lloc web, vostè accepta fer-ho a títol informatiu i reconeix que dpg no hi exerceix cap control ni respon del contingut de la informació a la qual accedeixi.

Llei aplicable
La present advertència legal es regeix per la normativa estatal aplicable.