Penal

Delictes contra la seguretat del trànsit: Conducció sense permís, conducció temerària, conducció sota la influència de begudes alcohòliques i drogues.
Delictes contra la salut pública: Tràfic de drogues i estupefaents, dopatge esportiu.
Delictes i faltes contra les persones: Lesions, homicidis, assassinats, violència domèstica. Accidents de circulació.
Delictes i faltes de danys.
Dret penal preventiu.
Delictes econòmics: Delictes societaris, contra la hisenda pública i la seguretat social. contra el tràfic mercantil, falsificació de documents, contra la propietat intel·lectual i industrial, mercat i consumidors.
Delictes contra la seguretat en el treball.
Delictes ecològics i urbanístics.
Dret penal de la intimitat, l'honor, la pròpia imatge i la infracció dels drets fonamentals.
Delictes contra l'Administració pública.
Delictes contra l'Administració de justícia: prevaricació, encobriment, fals testimoni.
Delictes relatius a l'ordenació del patrimoni i protecció del patrimoni històric.
Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.