Família i matrimonial

Liquidacions de guanys i béns comuns.
Filiació, aliments, drets del menor.
Règims econòmics matrimonials; guanys, separació de béns i participació.
Reconeixements de filiació.
Separacions i divorcis matrimonials. Ruptures de parelles de fet.
Modificacions per variacions de mesures derivades de separació-divorci.